Juhend

 

Juhend / Põrguliste Metsasõit

  1. Üldine

1.1. Võistluse põhidokumendiks on võistleja number (KOHUSTUSLIK – peab olema eemalt loetav!)
ning peaülesandeks on läbida 120 minuti jooksul võimalikult palju metsaraja ringe.

1.2. Enne starti toimub võistlejate koosolek, kus selgitatakse veelkord reegleid, mis võivad olla kohandatud vastavalt osalejate arvule ning ilmastikuoludele.

1.3. Start antakse lipu langetamisega, stardipuu kukkumisega, püstoli pauguga, jooksuga või mõnel muul kiiksuga moel. Lintidega tähistatud rada kulgeb umbes kuuekilomeetrisel metsarajal ümber Aravete krossiraja ning hõlmab endas ka krossiraja lõike.

  1. Punktide arvestus

2.1. Sõidu võidab see, kes 120 minuti jooksul enim ringe sooritas. Võrdse ringidearvu korral see, kes tegi seda kiiremini. I koht saab 120 punkti, II koht 119 punkti, III koht 118 punkti jne. Finišit hakkame andma pärast 120 minuti täitumist.

2.2 Lisapunkte saab teenida lisakatse sooritamisega, mida saab teha enne võidusõidu algust. I koht saab 40 punkti, II koht 39 punkti, III koht 38 punkti jne. Karikasarja ühel etapil lisakatset ei toimu.

2.3 Etapivõitja selgub sõidust saadud punktide ja lisakatse eest saadud punktide liitmisel. Kui punktid on võrdsed, eelistame seda, kes oli sõidus kiirem.

2.4 Sõidu lõpus jagame kõik osalejad tulemuste alusel nelja erinevasse gruppi (A, B, C, D) ja autasustame iga klassi esikolmikut.

2.5 Kogu sarja võidab enim punkte saanu – neljast etapist lähevad arvesse kolme parima etapi tulemused. Et sarja kokkuvõttes tulemust kirja saada, tuleb osaleda vähemalt kolmel etapil. Võrdse punktisumma puhul eelistame viimases sõidus paremal kohal olnut. Pärast kogu tulemuste kokku arvestamist üldtabelite alusel jagame kõik sõitudel osalenud nelja erinevasse gruppi A,B,C,D ja autasustame iga klassi esikolmikut. Jääb taas ka veidi üllatusmomenti 🙂

  1. Tankimine

3.1. Iga võistleja vastutab ise selle eest, et tema võistlusrattal jaguks kaheks tunniks kütust. Selle tarvis on raja ääres tankimispunkt, kuhu võistlejad võivad vajamineva bensiini viia, et võistluse vahepeal tankida.

  1. Võistlusmasinad, võistlejad, võistlusklassid, varustus

4.1. Võistlusratas ei pea olema registreeritud, avalikel teedel sõitmist ei ole. Esimene käik on alla, ülejäänud üles, korralik tihend sadula ja lenksu vahele ja kõik ongi hästi 🙂

4.2. Arvestust peetakse mitmes erinevas klassis: soolod (A, B, C ja D – klassidesse jaotatakse pärast sõitu tulemuste alusel)  ja soolo meeskondlik.

  1. Registreerimine ja osavõtumaks

5.1. Rega end siin

5.2. Kulutuste osaliseks kompenseerimiseks on kehtestatud osavõtumaks (ühe võistlusratta kohta).
Osavõtutasu EELREGISTREERIMISEL KUNI 29.08.2019 kell 23.59 25 eurot,
kohapeal eelnevalt registreerimata osalejale 30 eurot.

5.3. Osavõtutasu saab maksta kohapeal sularahas.

  1. Üldised kohustused

6.1. Võimalike avariide ja rikkumiste korral kannab täielikku vastutust võistlusmasina juht.

Võistleja kinnitab võistlusel startimisega, et ta on tutvunud juhendiga ja teab, et sõit toimub täielikult tema omal vastutusel ega oma mitte mingisuguseid hilisemaid pretensioone korraldaja vastu.

6.2. Põrguliste sõidul litsentsi ei nõuta ja oma elukindlustuse eest vastutab igaüks ise 🙂 Sõit ei toimu mõisa peale ja selle nautimine on rangelt kohustuslik 🙂 Igaks juhuks on kohal ka meditsiiniline julgestus EldRed OÜ poolt.

  1. Karistused

7.1. Kohtunike korralduste mittetäitmine – diskvalifitseerimine.

7.2. Mitte mööda tähistatud rada või metsaalusel sõitmine, kurvide lõikamine, petmine –
iga fikseeritud rikkumine lahutab tulemusest ühe ringi maha. Seda jälgivad rajakohtunikud.

  1. Autasustamine

8.1. Iga võistlusklassi kolme paremat võistlejat autasustatakse auhindadega. Autasustame ka ainult sõidutulemuse põhjal (lisakatse punkte arvestamata) esikolmikut. Võimalik, et välja pannakse eriauhindu.

  1. Korraldajad

9.1. Võistluse korraldajad ja kohtunikud on Maria Karumets ning Tuljo Martin

9.2. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendavad kohtunikud kohapeal.

 

Ajakava pühapäeval 1. septembril 2019

11.00 – 13.30 kogunemine ja registreerimine Aravete krossirajal

11.30 – 13.30 lisakatse sooritamine

14.00 võistlejate koosolek stardiväljakul

ca 14.10 start

ca 16.10 finiš

Vanapagana valimised, tulemuste kokkuarvutamine ja seejärel suur autasustamine

Koha peal võimalus osta sooja sööki / jooki